Obraz w tle szarej betonowej ścianie
Drei Elektriker einer davon auf der Leiter, Rote Ziegelwand

OCHRONA DANYCH

LETUSWORK europe bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Dlatego też informujemy odwiedzających naszą ofertę internetową również o tym, jakie dane są przechowywane i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Niniejsza polityka prywatności (Privacy Policy) ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych LETUSWORK europe. Na serwerach / stronach internetowych, do których prowadzą łącza zewnętrzne, może istnieć inna polityka prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nimi oddzielnie na odpowiednich stronach.


Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych

Podczas korzystania z naszych ofert internetowych, dane osobowe będą również gromadzone, przechowywane i wykorzystywane podczas Państwa rejestracji, na przykład w formularzu kontaktowym lub zapytaniu o biuletyn. Te dane osobowe to indywidualne informacje osobiste lub rzeczowe konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, która składa oświadczenia dotyczące swojego zachowania lub cech. Są one nam przez Państwa udostępniane na naszych formularzach internetowych. Zaliczają się do nich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub faksu, adres e-mail, ale także dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i zainteresowania projektami, jeśli te dane mogą być do Państwa przypisane w sposób bezpośredni lub pośredni.

Aby mogli Państwo zapisać się do naszego biuletynu i ubiegać się o partnerstwo w naszej społeczności, potrzebujemy od Państwa pewnych informacji.

LETUSWORK europe wykorzystuje Państwa dane wyłącznie na potrzeby wewnętrznych zamówień i akwizycji. Żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim, a dalsze przetwarzanie jest wykluczone. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji określonych celów. W przypadku rezygnacji z otrzymywania biuletynu i/lub rezygnacji z partnerstwa, dane te są usuwane.
W celu technicznego wdrożenia przetwarzania danych w niektórych przypadkach korzystamy z zewnętrznych usługodawców.
Na naszej stronie internetowej znajduje się link do naszego Extranetu „my.letuswork.eu”. Obszar ten jest zarezerwowany dla naszych partnerów umownych i nie jest Państwu udostępniany bez danych dostępu.


Protokołowanie

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej LETUSWORK europe i za każdym razem, gdy wywoływany jest plik, dane dotyczące tego procesu są zapisywane w pliku dziennika. W zależności od używanego protokołu dostępu, zapis danych dziennika zawiera informacje o następującej treści:

 • adres IP komputera, z którego pochodzi zapytanie,
 • nazwa żądanego pliku,
 • data i godzina zapytania,
 • metody dostępu / funkcje preferowane przez komputer, z którego pochodzi zapytanie,
 • status dostępu do serwera sieciowego (plik przesłany, pliku nie znaleziono, polecenie niewykonane itp.) oraz
 • adres URL, z którego żądano pliku / uruchomiono żądaną funkcję,
 • system operacyjny i typ przeglądarki lub ustawienia przeglądarki.

Nie mamy możliwości powiązania adresu IP z ewentualnymi istniejącymi danymi osobowymi. Przechowywane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji i śledzenia nieautoryzowanych prób dostępu / dostępu do serwera sieciowego oraz w celu analiz statystycznych, takich jak liczba odwiedzających i popularność stron. Analizy dokonują wyłącznie autoryzowani przez nas pracownicy lub zatrudnieni przez nas usługodawcy.


Używanie plików cookie

W ramach wizyty na naszych stronach internetowych używane są tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze. Aby zapewnić Państwu optymalną obsługę, stosujemy zarówno „stałe pliki cookie” jak i „pliki cookie sesji”.

Dane przechowywane w stałych plikach cookie są wykorzystywane w celu umożliwienia Państwu jak najwygodniejszego korzystania z naszych stron internetowych nawet po zakończeniu Państwa bieżącej wizyty i są przez nas wykorzystywane wyłącznie do tego celu.

Jakie informacje gromadzimy za pośrednictwem plików cookie? Wszystkie dane, które monitorujemy, są całkowicie anonimowe. Wyniki pozwalają nam zobaczyć, jak użytkownicy przeglądają i jaka jest ich aktywność na naszych stronach. Oto kilka przykładów danych, które gromadzimy:

 • liczba odwiedzających
 • powracający odwiedzający
 • liczba przejrzanych stron
 • czas spędzony na każdej stronie

Informacje te pomagają nam lepiej ocenić zainteresowania użytkowników, a następnie odpowiednio dostosować zawartość i funkcje strony internetowej.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na stałe pliki cookie, można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki (szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się w funkcji pomocy na pasku menu przeglądarki). Dane przechowywane w plikach cookie sesji są ważne tylko dla bieżącej wizyty na naszej stronie internetowej i służą do umożliwienia korzystania z naszych usług bez ograniczeń i do możliwie jak najbardziej komfortowego korzystania z naszej strony internetowej podczas bieżącej wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na pliki cookie sesji, można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki (szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się w funkcji pomocy na pasku menu przeglądarki). W razie wyłączenia plików cookie sesji nie możemy zagwarantować, że będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich naszych usług bez ograniczeń.


Bezpieczny transfer danych

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej będą nam przekazywane w formie zaszyfrowanej za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Zastosowana procedura bezpieczeństwa (Secure Socket Layer – SSL) odpowiada aktualnemu stanowi techniki. W zależności od Państwa przeglądarki internetowej, LETUSWORK europe korzysta z najbezpieczniejszego w Niemczech standardowego szyfrowania do 128 bitów.

Wszyscy pracownicy LETUSWORK europe, którzy mają do czynienia z Państwa danymi, zobowiązani są do ich ochrony. Dostęp do systemu odbywa się w drodze procedury autoryzacji. Szyfrowanie SSL (rozpoznawalne po https:// w pasku adresu przeglądarki oraz symbolu kłódki w pasku stanu na samym dole przeglądarki) jest protokołem szyfrowania danych podczas ich transferu z serwera sieciowego do przeglądarki. Transfer ten zapewnia wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa. Podczas transferu Państwa dane osobowe są szyfrowane za pomocą protokołu SSL na drodze pomiędzy Państwa komputerem a naszym serwerem SSL.


Odpowiedzialność za linki

LETUSWORK europe niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków nie były widoczne żadne nielegalne treści na stronach, do których one prowadzą. LETUSWORK europe nie ma wpływu na obecny i przyszły układ, zawartość ani autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym, niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Odnosi się to do wszystkich linków i odsyłaczy zamieszczonych w ramach własnej oferty internetowej. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tak prezentowanych informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której odsyła link, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.


Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy częściowo z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej firmy Google Inc. („Google”) w celu zorientowanego na popyt projektowania ofert internetowych. LETUSWORK europe otrzymuje jedynie analizy danych bez odniesienia do konkretnych osób.

Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej (w tym Państwa adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na tej stronie internetowej została aktywowana anonimizacja IP, dzięki czemu adresy IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostały wcześniej skrócone. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google korzysta z tych informacji, aby ocenić korzystanie ze strony przez użytkowników, sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie i świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Firma Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu przez Google danych sporządzonych przez pliki cookie i dotyczących korzystania z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i polityki prywatności można znaleźć na stronie internetowej
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ oraz pod
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych, należy kliknąć ten link, aby uniemożliwić w przyszłości gromadzenie danych przez Google Analytics na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.

Śledzenie konwersji Google AdWords

Na naszych stronach internetowych częściowo korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google AdWords”, a wraz z nim z funkcji śledzenia konwersji. Plik cookie śledzenia konwersji jest aktywowany, gdy użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po 180 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony tej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów AdWords.

Informacje gromadzone za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymają oni jednak żadnych informacji, za pomocą których można zidentyfikować użytkowników. Użytkownicy, którzy nie chcą uczestniczyć w śledzeniu, mogą łatwo dezaktywować plik cookie śledzenia konwersji firmy Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Użytkownicy ci nie będą uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji. Dowiedz się więcej o polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl


Reklamy

Na stronach internetowych LETUSWORK europe, z pomocą usługodawcy

 • Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

zbierane i przechowywane są informacje o aktywności odwiedzających strony internetowe w formie zanonimizowanej i/lub spseudonimizowanej w celach marketingowych oraz w celu ciągłego doskonalenia oferty. Za pomocą tzw. „sygnalizatorów nawigacyjnych” odwiedzający stronę mogą być identyfikowani w sposób techniczny i bez odniesienia do osoby, a następnie za ich pomocą można tworzyć spseudonimizowane profile. Dane są następnie zapisywane na Państwa komputerze w formie zaszyfrowanej i skompresowanej przy użyciu plików cookie. Ten plik cookie jest dostępny tylko dla użytkownika i usługodawcy.

Usługodawca analizuje aktywność użytkowników i może następnie wyświetlać reklamy celowe jako spersonalizowane banery reklamowe na innych stronach internetowych. W żadnym wypadku dane te nie mogą być wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzającego daną stronę internetową. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu udoskonalenia oferty. Jakiekolwiek inne użycie lub przekazanie osobom trzecim nie ma miejsca. Dane wskazane w ofercie nie zawierają żadnych danych osobowych.

Mogą Państwo zrezygnować z pseudonimowej analizy swojej aktywności w Internecie:


Google

Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać od Google spersonalizowanych reklam, mogą Państwo anulować subskrypcję, klikając przycisk rezygnacji znajdujący się pod tym linkiem.

Pragniemy podkreślić, że blokuje to jedynie reklamy wyświetlane przez poszczególnych usługodawców. Mogą Państwo zrezygnować z wszelkich spersonalizowanych reklam poprzez dezaktywację plików cookie w swojej przeglądarce.


Rejestracja/logowanie

Aby możliwe było korzystanie z naszego portalu my.letuswork.eu, konieczna jest rejestracja w naszym obszarze partnerskim. Można to zrobić tylko wtedy, gdy zostali Państwo zaakceptowani jako partner w naszej społeczności po procedurze aplikacyjnej. Sposób postępowania z danymi w tym chronionym obszarze został opisany w oświadczeniu o ochronie danych przechowywanym w portalu my.letuswork.eu. Jeśli nie mają Państwo dostępu do danych z tego obszaru, nie mogą do niego „wejść” i nie będą zapisywane żadne inne Państwa dane.


Kontakt

W razie pytań lub sugestii dotyczących ogólnej ochrony danych osobowych lub dotyczących naszego oświadczenia ws. ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy na adres info@letuswork.eu.

Firma jest finansowana przez Wolne Państwo Saksonia i Unię Europejską (fundusze EFS i EFRR) w ramach programów finansowania "Elektroniczny biznes (E-biznes)" i "Ochrona informacji". Treść projektu: "Cyfrowa optymalizacja procesów operacyjnych poprzez wprowadzenie profesjonalnych rozwiązań informatycznych" oraz "Zwiększenie bezpieczeństwa IT".