Obrázek na pozadí šedé betonové zdi
Drei Elektriker einer davon auf der Leiter, Rote Ziegelwand

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost LETUSWORK europe bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Proto bychom rádi informovali návštěvníky naší internetové stránky také o tom, které údaje ukládáme a jak tyto údaje používáme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (Privacy Policy) se vztahují na všechny webové stránky společnosti LETUSWORK europe. Na serverech/webových stránkách, na které vedou externí odkazy, mohou existovat další zásady ochrany osobních údajů. Prosíme vás, abyste si je na příslušných stránkách ověřili zvlášť.


Shromažďování, ukládání a používání dat

Při využívání našich internetových stránek se při vaší registraci např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo při vyžádání odběru newsletteru shromažďují, ukládají a používají i osobní údaje. Tyto osobní údaje jsou jednotlivé údaje o osobních nebo věcných okolnostech týkajících se konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby, poskytující informace o jejím chování nebo vlastnostech, které nám poskytnete v našich webových formulářích. Jedná se o jméno, adresu, číslo telefonu nebo faxu, e-mailovou adresu, ale také informace o odborné kvalifikaci a vašem zájmu o projekty, pokud lze tyto údaje přímo nebo nepřímo přiřadit vám osobně.

Pokud si chcete objednat odběr našeho newsletteru a požádat o partnerství v našem sdružení, potřebujeme od vás několik údajů.

Společnost LETUSWORK europe používá vaše údaje pouze pro interní zakázky a akviziční činnost. Žádné údaje se nepředávají třetím stranám a jejich další zpracovávání je vyloučeno. Vaše údaje budou použity výhradně k plnění uvedených účelů. Jestliže odběr newsletteru zrušíte a/nebo se partnerství neuskuteční, budou tyto údaje smazány.

Při technické realizaci zpracovávání údajů někdy využíváme externí poskytovatele služeb.

Na naší webové stránce naleznete odkaz na náš extranet „my.letuswork.eu".  Tato oblast je vyhrazena našim smluvním partnerům a není přístupná bez zadání přístupových údajů.


Protokolování

Pokaždé, když uživatel navštíví nějakou stránku z internetové nabídky společnosti LETUSWORK europe a při každém načtení souboru se data o tomto procesu ukládají v souboru protokolu. V závislosti na použitém přístupovém protokolu obsahuje záznam protokolu informace s následujícím obsahem:

 • IP adresa počítače odesílajícího požadavek,
 • název požadovaného souboru,
 • datum a čas požadavku,
 • požadované přístupové metody / funkce od počítače odesílajícího požadavek,
 • stav přístupu webového serveru (přenos souborů, soubor nebyl nalezen, příkaz nebyl proveden atd.) a rovněž
 • adresa URL, z níž byl vyžádán soubor / vyžádána požadovaná funkce,
 • operační systém a typ prohlížeče, případně nastavení prohlížeče.

Nemáme žádnou možnost, jak propojit IP adresu a osobní údaje, které případně máme k dispozici. Uložená data budou použita výhradně pro účely identifikace a sledování neoprávněných pokusů o přístup/přístupů na webový server a pro statistické vyhodnocení, jako jsou počty návštěvníků a popularita stránek. Vyhodnocování provádí pouze naši autorizovaní zaměstnanci nebo poskytovatelé služeb, které jsme tím pověřili.


Používání cookies

Během vaší návštěvy našich webových stránek používáme takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači. Abychom vám mohli poskytnout optimální služby, používáme jak trvalé,, tak dočasné neboli relační cookies.

Údaje uložené v trvalých souborech cookie slouží k tomu, abyste mohli naše webové stránky používat co nejpohodlněji i po své současné návštěvě, a používáme je pouze pro tento účel.

Jaké informace pomocí souborů cookie shromažďujeme? Všechna data, která sledujeme, jsou zcela anonymní. Výsledky nám umožňují zjistit, jak uživatelé surfují na našich stránkách a jak se na nich chovají. Zde je několik příkladů pro údaje, které shromažďujeme:

 • počet návštěvníků
 • vracející se návštěvníci
 • počet zobrazení stránek
 • čas strávený na každé stránce

Tyto informace nám pomáhají lépe pochopit zájmy uživatelů a následně jim přizpůsobit obsah a funkce webové stránky.

Nechcete-li žádné trvalé soubory cookie povolit, můžete je ve svém prohlížeči zakázat pomocí jejich deaktivace (podrobnosti o tom, jak postupovat, naleznete v nápovědě na panelu nabídky svého prohlížeče). Data uložená v dočasných souborech cookie jsou platná pouze pro aktuální návštěvu našich webových stránek a umožňují vám neomezené využívání našich služeb, stejně jako co nejpohodlnější používání naší webové stránky během její aktuální návštěvy.

Nechcete-li žádné dočasné soubory cookie povolit, můžete je ve svém prohlížeči zakázat pomocí jejich deaktivace (podrobnosti o tom, jak postupovat, naleznete v nápovědě v liště nabídky svého prohlížeče). Pokud dočasné soubory cookie zakážete, nemůžeme zaručit, že budete moci využívat všechny naše služby bez omezení.


Bezpečný přenos dat

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našeho webu, jsou přenášeny pomocí zabezpečeného připojení v šifrované podobě. Použitý bezpečnostní postup (SSL-Secure Sockets Layer) odpovídá obvyklému stavu techniky. V závislosti na vašem prohlížeči používá společnost LETUSWORK europe nejbezpečnější standardní šifrování v Německu až do 128 bitů.

Všichni zaměstnanci společnosti LETUSWORK europe, kteří se vašimi údaji zabývají, jsou povinni dodržovat předpisy na ochranu osobních údajů. Přístup do systému probíhá prostřednictvím procesu autorizace. Šifrování SSL (pozná se podle https: // v adresním řádku prohlížeče a také podle ikony zámku ve stavovém řádku v dolní části prohlížeče) je protokol používaný k šifrování dat při přenosu z webového serveru do prohlížeče. Tento přenos poskytuje obzvláště vysokou bezpečnost. Během přenosu mezi počítačem a naším serverem SSL jsou vaše osobní údaje šifrovány pomocí protokolu SSL.


Odpovědnost za odkazy

Společnost LETUSWORK europe tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku propojení odkazem nebyl na odkazovaných webových stránkách identifikovatelný žádný nelegální obsah. LETUSWORK europe nemá žádný vliv na současnou a budoucí úpravu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, který byl změněn až po nastavení výše uvedeného propojení. Toto stanovisko platí pro všechny odkazy v rámci vlastních internetových stránek. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a především za škody vyplývající z použití nebo nepoužití takto nabízených informací, nese odpovědnost pouze poskytovatel stránek, na něž vedl odkaz, a nikoli ten, kdo propojení na dotyčné stránky pouze nabízel pomocí odkazu.

Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme částečně službu Google Analytics, webový analytický nástroj společnosti Google Inc. (dále jen „Google“), díky němuž můžeme naše stránky upravovat v souladu s potřebami uživatele. Společnost LETUSWORK europe získává vyhodnocení údajů výhradně bez vazby na konkrétní osobu.

Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují nám analyzovat, jak naši webovou stránku používáte. Informace vytvořené pomocí souboru cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Googlu v USA a na něm se ukládají. V případě anonymizace IP adres na těchto webových stránkách bude však vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu. Tyto informace Google také předává třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany tyto informace z pověření společnosti Google zpracovávají. Google nedává v žádném případě do souvislosti vaši IP-adresu s dalšími údaji pro služby v rámci společnosti Google.

Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru svého prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě případně nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Použitím této webové stránky vyslovujete souhlas se zpracováním vašich údajů, získaných společností Google výše popsaným způsobem a k výše jmenovanému účelu.

Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů vytvořených pomocí souboru cookie, které se vztahují na vaše používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) na Googlu, a rovněž zpracování těchto údajů společností Google tak, že z následujícího odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stáhnete a do prohlížeče instalujete plugin, který je tam k dispozici. Další informace o podmínkách použití a zásadách ochrany osobních údajů Google Analytics najdete v části

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/ a na adrese

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Alternativně k doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích v mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, abyste do budoucna zabránili sběru informací službou Google Analytics v rámci tohoto webu: Zakázat Google Analytics.
 


Google AdWords conversion-tracking

Někdy na našich webových stránkách využíváme internetový reklamní program „Google AdWord“ a v rámci něho sledování konverzí (conversion-tracking). Soubor cookie pro sledování konverze se uloží, pokud uživatel klikne na reklamu zobrazovanou společností Google Tyto cookies ztrácejí platnost po 180 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na tomto webu a dosud nevypršela platnost souboru cookie, můžeme my a Google poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl tak přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies tedy nelze prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords sledovat.

Informace shromážděné pomocí cookies pro sledování konverzí (conversion-cookies) se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se pro sledování konverzí (conversion-tracking) rozhodli. Zákazníci obdrží informaci o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou značkou pro sledování konverzí (conversion-tracking-tag). Neobdrží však žádné informace, pomocí nichž lze uživatele osobně identifikovat. Uživatelé, kteří se nechtějí na sledování podílet, mohou soubor cookie pro sledování konverzí společnosti Google snadno zakázat prostřednictvím svého internetového prohlížeče v části Uživatelské nastavení. Tito uživatelé se pak do sledování statistik konverzí nezapočítávají. Více informací získáte v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Reklama

Na webových stránkách LETUSWORK europe se s pomocí poskytovatele služeb

 • Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA,

shromažďují a ukládají informace o surfování návštěvníků webových stránek v anonymizované a/nebo pseudonymizované podobě pro marketingové účely a za účelem neustálého zlepšování nabídky. Pomocí tzv. „web-bug“ lze návštěvníky stránky technicky identifikovat bez vazby na konkrétní osobu a vytvářet tak pseudonymizované profily. Data se pak prostřednictvím cookies ukládají ve vašem počítači v šifrované a komprimované podobě. Tento soubor cookie je přístupný pouze návštěvníkovi a poskytovateli služeb.

Poskytovatel služeb analyzuje chování návštěvníka při surfování a poté může na jiných webových stránkách zobrazovat cílené reklamy v podobě personalizovaných reklamních bannerů. V žádném případě nelze tyto údaje použít k osobní identifikaci návštěvníka webové stránky. Shromážděné údaje budou použity pouze k vylepšení nabídky. Údaje nebudou využívány jiným způsobem ani předávány třetím stranám. Údaje získané z nabídky neobsahují žádné osobní údaje.

Pseudonymní analýzu svého surfování můžete odmítnout:


Google

Pokud již nechcete zobrazovat reklamy personalizované společností Google, můžete se odhlásit kliknutím na tlačítko odhlášení (opt-out) pod tímto odkazem.

Upozorňujeme, že se takto zablokují pouze reklamy zobrazované tímto jediným poskytovatelem služeb. Personalizovanou reklamu můžete ve svém prohlížeči celkově odmítnout zakázáním cookies.


Registrace/přihlášení

Pro využívání my.letuswork.eu je nutná registrace v naší partnerské sekci. Tu lze provést pouze tehdy, pokud jste byli na základě své žádosti přijati do našeho sdružení jako partneři. Zacházení s osobními údaji v této chráněné oblasti je popsáno v prohlášení o ochraně osobních údajů v sekci my.letuswork.eu. Pokud nemáte do této sekce přístupové údaje, nemůžete do ní „vstoupit“ a nebudou se o vás ukládat žádné další údaje.


Kontakt

Máte-li nějaké dotazy nebo podněty týkající se obecně ochrany osobních údajů, případně našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailu info@letuswork.eu.

Tato společnost je v rámci Dotačního programu "Elektronická obch. doprava (E-Business)" a "Ochrana informaci" dotována z prostředků Spolkové země Sachsen a Evropské Unie (ESF a EFRE-Dotační prostředky). Obsah projektu: "Digitálni optimalizace zavodních procesů prostřednictvím zavedením profesionální Informačního řešení" jako "Zvýšení IT systému".