3 Bauarbeiter, wovon 2 an einer Leiter stehen

WAŻNE INFORMACJE DLA CIEBIE

Na naszej stronie zestawiliśmy ważne i godne uwagi informacje dla rzemieślnika prowadzącego własną działalność. Tutaj znajdziesz różne listy kontrolne, pouczenia, odpowiedzi na pytania i inne informacje. Nasz zespół pracuje niestrudzenie nad tym, aby Twoja praca w naszych spółdzielniach była jak najprzyjemniejsza.

T.I.B.B.S. oznacza dziedziny tematyczne:

  • techniczne
  • interesujące
  • komercyjne budowlane
  • publiczne
  • podatkowe

TUTAJ AKTUALNA CENA ZA MIEDŹ:

Cena miedzi 561,03 EUR/ 100 kg (stan na 15.02.2019 r.)

Źródło: https://www.westmetall.com/de/markdaten.php

LETUSWORK EUROPE T.I.B.B.S.

Zaświadczenie A1

Jest to dokument niezbędny dla każdego, kto chce pracować za granicą. W przypadku braku zaświadczenia A1 wstęp na budowę może zostać zabroniony.

Jeśli zaświadczenia A1 nie zostanie przedłożone w trakcie urzędowej kontroli, może to drogo kosztować! Wszystkie ważne informacje dotyczące A1 można uzyskać w dołączonym tutaj pouczeniu.

LETUSWORK EUROPE T.I.B.B.S.

Utrudnienia na budowie

Masz harmonogram, wszystko jest przygotowane, a mimo to nie możesz wykonać swoich prac zgodnie z planem? – Niestety często się to zdarza!

Tutaj pokazujemy, w jaki sposób dokumentować UTRUDNIENIA NA BUDOWIE i przedstawiać je klientowi oraz w jaki sposób można ustalić KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRUDNIENIAMI i je uwiarygodnić.


HISTORIA FIRMY LETUSWORK EUROPE

Torsten Schmidt, Dyrektor zarządzający

Torsten Schmidt 25 lat temu otworzył swój pierwszy mistrzowski zakład rzemieślniczy zajmujący się naprawą sprzętu elektrycznego. Wysoko wykwalifikowani pracownicy i rosnący popyt na rynku budowlanym przyczyniły się do szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa, które zatrudniało wówczas prawie 100 pracowników. Okres boomu minął, a popyt spadł. Założyciel firmy zatrzymał swoich pracowników lecz w wyniku ogólnego spowolnienia gospodarczego pan Schmidt musiał nawiązać nowe kontakty.
W tym czasie dojrzewało w nim jako przedsiębiorcy najważniejsze życiowe przekonanie: 100% zrozumienia sytuacji życiowej rzemieślników prowadzących niezależną działalność gospodarczą, ich umiejętności, warunków życia, ich trosk i problemów.
Mając to na uwadze, Torsten Schmidt założył spółkę LETUSWORK europe GmbH. Jego wizją było założenie spółdzielni rzemieślników: która oferuje wysoką jakość usług w niskiej cenie! wśród których nie króluje ostra konkurencja i zazdrość , lecz duma ze wspólnych dokonań! w którym każdy koncentruje się na swoich kompetencjach: centrala firmy LETUSWORK europe na organizacji i zarządzaniu, a rzemieślnicy na swoim zleceniu.

Wizja ta codziennie motywuje spółdzielnię LETUSWORK europe do działania: Duże zlecenia dla małych zakładów rzemieślniczych.


kontakt

LETUSWORK europe GmbH
Schönherrstraße 8
09113 Chemnitz

 

Tel.: +49 (0)371 49 38 27 0
Fax: +49 (0)371 49 38 27 20
E-Mail: info@letuswork.eu

Dojazd