Obraz w tle szarej betonowej ścianie
Zwei Elektriker bei Kabel arbeiten

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWNE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tutaj odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Potrzebujesz więcej informacji? Wystarczy skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na końcu strony!

Podstawą jest obmiar robót na placu budowy. Wystawianie faktur odbywa się za pośrednictwem LETUSWORK europe. Obrót płatniczy odbywa się przez niezależnego biegłego rewidenta i doradcę podatkowego. Faktury wystawiane są co 14 dni, termin płatności zgodnie ze znormalizowanymi warunkami zlecenia i wykonywania robót budowlanych wynosi od 2 do 3 tygodni

Nie! LETUSWORK europe jest tylko jednym z Państwa potencjalnych partnerów. Można współpracować z innymi zleceniodawcami, Państwo decydują Priorytetem dla LETUSWORK europe jest najwyższy poziom niezawodności. Decydując się na udział w projekcie LETUSWORK europe, należy go zakończyć z sukcesem tak, aby zleceniodawca był zadowolony.

Można się całkowicie skoncentrować na realizacji prac budowlanych. Zakupy, kalkulacje, sporządzanie umów, przygotowanie materiałów, monitorowanie zaopatrzenia materiałów budowlanych, rozliczenia, prowadzenie konta, przelewy wynagrodzenia itd. jest realizowane przez biuro ds. organizacyjnych LETUSWORK europe.

Tylko podręczne środki robocze potrzebne do wykonywania danego rzemiosła. Większe urządzenia, maszyny i rusztowania wymagane do wykonania robót budowlanych, wynajmie Państwu spółdzielnia założona do danego projektu.

W razie potrzeby można je wynająć od danej spółdzielni

W spółdzielni LETUSWORK europe pracują doświadczeni kosztorysanci. Kalkulacje i wykaz robót otrzymają Państwo po zgłoszeniu zainteresowania wykonaniem robót na jednym z naszych placów budowy.

Korzystając z profesjonalnych usług odzyskiwania wierzytelności LETUSWORK europe – jak pokazuje doświadczenie – nie ma problemów związanych z zaległym wynagrodzeniem. Jak dotąd nie doszło do sytuacji niewywiązania się z płatności. Wynika to z faktu, że LETUSWORK europe przyjmuje tylko zlecenia od renomowanych koncernów i przedsiębiorstw średniej wielkości.

Różnie to bywa. Mieszkanie udostępnia zleceniodawca lub LETUSWORK europe a rzemieślnik sam troszczy się o jego utrzymanie.

Zaopatrzenie materiałów jest organizowane zasadniczo w ramach spółdzielni LETUSWORK europe.

Głównie na terenie Niemiec, w przeważającej części w starych krajach związkowych, ale również w Holandii, Austrii i Hiszpanii.

LETUSWORK europe współpracuje niemal wyłącznie z renomowanymi dużymi przedsiębiorstwami działającymi w charakterze głównego wykonawcy.

Stroną umowy jest zawsze spółdzielnia rzemieślników utworzona dla danego projektu.

Standardowa kaucja gwarancyjna pobierana przez zleceniodawcę, dobrowolna kaucja gwarancyjna pobierana przez spółdzielnię rzemieślników, zasada "zanieczyszczający płaci", poświadczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności przedsiębiorstwa

Nie! Dopiero, w momencie otrzymania płatności w ramach realizowanego projektu, LETUSWORK europe wraz z firmą partnerską pobiera opłatę za swój udział w świadczonych usługach.

Nie! LETUSWORK europe nie jest pośrednikiem ani agencją pracy. Przywiązujemy do tego dużą wagę. LETUSWORK europe to spółka partnerska utworzona z indywidualnych przedsiębiorstw.

Państwa zakład rzemieślniczy zostanie umieszczony na liście rzemieślników. Jeśli pojawi się zlecenie w Państwa obszarze działalności, otrzymają Państwo zapytanie od LETUSWORK europe. Sprawdzają Państwo, czy zlecenie odpowiada Państwa planom. Następnie zostają Państwo włączeni do spółdzielni rzemieślników.

Rzemieślnicy, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą mogą otrzymać wsparcie i doradztwo od LETUSWORK europe we wszystkich procesach zakładania działalności gospodarczej.

Poświadczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności przedsiębiorstwa

Wymaga tego niemiecka ustawa o podatku od usług budowlanych. Bez posiadanego zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku pobrania podatku od rzemieślnika zatrudnionego w ramach spółdzielni zleceniodawca musiałby zatrzymać 15% jego wynagrodzenia i odprowadzić do urzędu skarbowego. Posiadając takie zaświadczenie pieniądze te mogą zostać wypłacone spółdzielni rzemieślników.

Kontakt

* Pole wymagane

 


Firma jest finansowana przez Wolne Państwo Saksonia i Unię Europejską (fundusze EFS i EFRR) w ramach programów finansowania "Elektroniczny biznes (E-biznes)" i "Ochrona informacji". Treść projektu: "Cyfrowa optymalizacja procesów operacyjnych poprzez wprowadzenie profesjonalnych rozwiązań informatycznych" oraz "Zwiększenie bezpieczeństwa IT".