Obrázek na pozadí šedé betonové zdi
Zwei Elektriker bei Kabel arbeiten

LETUSWORK europe podporuje začínající podnikatele

LETUSWORK europe vám pomůže nejen se začleněním do sdružení, ale aktivně vás podpoří při nezbytném „oběhávání úřadů“. Ať už jde o živnostenský úřad, finanční úřad nebo pojišťovny... LETUSWORK europe stojí při vás.


Máte-li zájem o spolupráci na velkých projektech jako partner našeho sdružení řemeslníků, můžete se s námi rychle a snadno spojit pomocí kontaktního formuláře.kontakt

LETUSWORK europe GmbH
Schönherrstraße 8
09113 Chemnitz

Tato společnost je součástí programu financování „Elektronický obchod (E-Business)“, financován svobodným státem Sasko a Evropskou unií (fondy ESF a EFRE).Obsah projektu: Digitální optimalizace provozních procesů zavedením profesionálních IT řešení.