Obrázek na pozadí šedé betonové zdi
Zwei Elektriker bei Kabel arbeiten

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Zde Vám zodpovíme nejvíce položených otázek. Potřebovali by jste více informací? Potom použijte jednoduše náš kontaktní formulář na konci stránky.

Podkladem je stanovený rozsah prací na stavbě. Vyúčtování provádí LETUSWORK europe. Platební styk probíhá přes nezávislého auditora a daňového poradce. Vyúčtování se provádí každých 14 dnů, splatnost je podle VOB (Zadávací a smluvní řád pro stavební výkony) 2 až 3 týdny.

Ne! LETUSWORK europe je pouze jedním z vašich možných partnerů. Své další zákazníky si můžete volně vybírat. Zásadou LETUSWORK europe je maximální spolehlivost. Když se rozhodnete pro spolupráci na projektu LETUSWORK europe, je třeba jej dovést do úspěšného konce ke spokojenosti zákazníka.

Můžete se plně soustředit na realizaci stavby. O získání zakázky, kalkulaci, přípravu smlouvy, zajištění materiálu, obchodní záležitosti spojené se stavbou, vyúčtování, vedení účtu, převod peněz apod. se postará organizační tým společnosti LETUSWORK europe.

Pouze přenosné pracovní prostředky, které jsou potřeba pro danou činnost. Větší přístroje, stroje a lešení, které realizace stavby vyžaduje, si najímá příslušný pracovní tým pro daný projekt.

V případě potřeby si je příslušný pracovní tým vypůjčí.

Ve sdružení LETUSWORK europe pracují zkušení rozpočtáři. Kalkulaci a seznam pracovních výkonů můžete dostat, pokud se o některou z našich staveb budete zajímat.

Díky profesionálnímu vyřizování upomínek ze strany LETUSWORK europe je zkušenost taková, že nedochází k dlouhodobému prodlení s platbami. Nedobytné pohledávky se dosud nevyskytly. Důvodem je to, že LETUSWORK europe přijímá zakázky pouze od renomovaných koncernů a středně velkých podniků.

To je různé. Buď ubytování poskytne zadavatel zakázky, nebo se o něj postará LETUSWORK europe či řemeslníci sami.

Materiál si obvykle opatřuje sdružení LETUSWORK europe.

Převážně v Německu, a to zejména ve starých spolkových zemích (v západní části Německa), ale i v jiných evropských státech, např. v Nizozemí, Rakousku a Španělsku.

LETUSWORK europe spolupracuje téměř výhradně s renomovanými velkými podniky v postavení generálních dodavatelů.

Smluvním partnerem je vždy pracovní tým sestavený pro daný projekt.

Obvyklé zádržné ze strany zadavatele zakázky, dobrovolné zádržné ze strany pracovního týmu, princip odpovědnosti původce, ručení za škody způsobené činností firmy

Ne! Teprve v okamžiku, kdy v rámci projektu dojde k platbě, obdrží LETUSWORK europe současně se svým obchodním partnerem podíl za své služby.

Ne! LETUSWORK europe není zprostředkovatel ani agentura. To bychom chtěli zdůraznit. LETUSWORK europe je partnerské sdružení samostatných podnikatelů.

Vaše řemeslná firma bude zapsána do seznamu řemeslníků. Přijde-li zakázka z vašeho oboru, obdržíte od společnosti LETUSWORK europe poptávku. Zkontrolujete, zda se vám zakázka hodí do pracovního programu. Poté budete začleněni do pracovního týmu.

 

Řemeslníkům, kteří se chtějí osamostatnit, může sdružení LETUSWORK europe poskytnout poradenství a podporu při všech procesech souvisejících se začátkem podnikání.

Ručení za škody způsobené činností firmy.

Důvodem k tomu je zákon o srážkové dani na stavební práce. Bez potvrzení o osvobození od srážkové daně, které řemeslníci v pracovním týmu dodávají, by zadavatel zakázky musel srazit a odvést finančnímu úřadu 15 % z fakturované částky. Díky potvrzení o osvobození od srážkové daně mohou být tyto peníze vyplaceny pracovnímu týmu.

Kontakt

* Povinné pole

 


Tato společnost je v rámci Dotačního programu "Elektronická obch. doprava (E-Business)" a "Ochrana informaci" dotována z prostředků Spolkové země Sachsen a Evropské Unie (ESF a EFRE-Dotační prostředky). Obsah projektu: "Digitálni optimalizace zavodních procesů prostřednictvím zavedením profesionální Informačního řešení" jako "Zvýšení IT systému".